fbpx
Оголошення

 ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Понеділок, 01 Червня 2020 | 14:59

до Публічного Договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами

 

 Товариство з обмеженою відповідальністю «КРАМАР ЕКО» (розташоване за адресою: 03134, м. Київ, вул. Миру, буд. 21) відповідно до рішень Конкурсної комісії з визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів в сел. Гостомель Київської області, які оформлені протоколом конкурсної комісії № 1 від 14.04.2020 року та протоколом конкурсної комісії № 2 від 21.04.2020 року, згідно Рішення Виконавчого комітету Гостомельської селищної ради Київської області № 35 від 24.04.2020 року та згідно Рішення Виконавчого комітету Гостомельської селищної ради Київської області № 45 від 22.05.2020 року,  пропонує укласти Публічний Договір про надання послуг з поводження з побутовими відходами власникам, наймачам, орендарям й мешканцям квартир в багатоквартирних житлових будинках та власникам, наймачам, орендарям й мешканцям будинків приватного сектора (приватних садиб) селища Гостомель Київської області.

 

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з поводження з побутовими відходами

сел. Гостомель Київської області

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Крамар Еко», яке відповідно до рішень Конкурсної комісії з визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів по сел. Гостомель, які оформлені протоколом конкурсної комісії № 1 від 14.04.2020 року та протоколом конкурсної комісії № 2 від 21.04.2020 року, згідно Рішення Виконавчого комітету Гостомельської селищної ради Київської області № 35 від 24.04.2020 року визначено виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів в сел. Гостомель Київської області, надалі іменується „Виконавець”, в особі директора Кузьменка Юрія Петровича, який діє на підставі Статуту,

та

фізичні особи – власники, наймачі, орендарі, балансоутримувачі й мешканці квартир в багатоквартирних житлових будинках та власники, наймачі, орендарі, балансоутримувачі й мешканці будинків приватного сектора (приватних садиб) селища Гостомель Київської області, які є індивідуальними Споживачами, далі – Споживачі, а кожен окремо – Споживач, далі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей договір про надання послуг з поводження з побутовими відходами, далі – Договір.

Договір є публічним відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України, а його умови є однаковими для всіх Споживачів.

Договір опублікований в офіційному друкованому виданні Гостомельської селищної ради Київської області «Ірпінський Вісник» та на сайті Виконавця – http://www.kramar-eko.com.ua/

 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується згідно з графіком надавати послуги з поводження з побутовими відходами, а Споживач (Споживачі) зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором (далі – послуги),

1.2. Послуги надаються відповідно до Закону України «Про відходи, Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», «Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070 та відповідно до правил благоустрою території сел. Гостомель Київської області.

 

2.ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ

2.1. Виконавець надає Споживачеві (Споживачам) послуги з поводження з твердими побутовими відходами (далі – «ТПВ» або «відходи»).

2.2. Надання послуг Виконавцем проводиться за контейнерною схемою та безконтейнерною схемою.

2.3. Для вивезення ТПВ за контейнерною схемою використовуються технічно справні контейнери місткістю 1,1 м3, що належать Виконавцю. Контейнери для збору ТПВ встановлюються на спеціально обладнаних майданчиках відповідно до правил благоустрою та схеми санітарної очистки сел. Гостомель.

2.4. Вивезення ТПВ здійснюється Виконавцем відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, умов цього договору, актів та графіка вивезення побутових відходів. Графік вивезення відходів у сел. Гостомель викладено у Додатку № 1 до цього Договору, який є його невід’ємною частиною.

2.5. Вивезення ТПВ за безконтейнерною схемою надається лише в якості додаткової послуги тільки власникам, наймачам, орендарям, балансоутримувачам будинків приватного сектора (приватних садиб) селища Гостомель Київської області в разі накопичення Споживачем за розрахунковий період об’єму більшого за встановлену для нього норму. При застосуванні безконтейнерної схеми Споживач зобов’язуються виставляти в місцях, розташування контейнеру закриті ємності – мішки з логотипом Виконавця, місткістю не більш як 120 літрів.

2.6. Завантаження ТПВ у контейнери або закриті ємності з логотипом Виконавця здійснюється Споживачем. Вивантаження ТПВ з контейнерів та завантаження мішків з ТПВ в спеціально обладнані транспортні засоби здійснюється Виконавцем.

2.7.  Передача небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється Споживачами та Виконавцем відповідно до вимог санітарного законодавства спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

2.8. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення ТПВ, визначаються Виконавцем.

3.ВИМІРЮВАННЯ ОБСЯГУ, ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ТА ЯКОСТІ ПОСЛУГ

3.1. Обсяг надання Послуг розраховується Виконавцем на підставі норм, затверджених відповідним Рішенням Виконавчого комітету Гостомельської селищної ради Київської області.

3.2. Розрахунок вартості Послуг з вивезення ТПВ здійснюється на підставі тарифів, затверджених відповідним Рішенням Виконавчого комітету Гостомельської селищної ради Київської області.

3.3. У випадку зміни цін та тарифів на Послуги, що надаються за Договором, включаючи встановлення нових тарифів, Розрахунок вартості Послуг здійснюється за новими (зміненими) цінами та тарифами з дня їх офіційного вступу в силу (дня початку застосування), згідно з чинним законодавством України, без укладання додаткової угоди до Договору. В разі прийняття Виконавчим комітетом Гостомельської селищної ради Київської області рішення про зміну тарифу на Послуги, Виконавець в строк, що не перевищує 15 днів з дати введення тарифу в дію повідомляє про це шляхом розміщення інформації в офіційному друкованому виданні Гостомельської селищної ради Київської області «Ірпінський Вісник», на сайті Виконавця – http://www.kramar-eko.com.ua/ та рахунках/квитанціях на оплату послуг, які надсилаються Споживачу.

3.4. Критерієм якості послуг з вивезення побутових відходів є дотримання графіка вивезення побутових відходів, правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, інших вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.

 

  1. 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СПОЖИВАЧА

4.1 Споживач має право на:

1) одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством і умовами договору;

2) одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про ціни/тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми надання послуг, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;

3) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

4) усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з моменту звернення Споживача;

5) зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

6) неоплату вартості послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні Споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності;

7) перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;

8) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням правил надання послуг;

9) отримання без додаткової оплати інформації про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі;

 

4.2. Споживач зобов’язується:

1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

2) оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з поводження з побутовими відходами;

3) дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарних норм;

4) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірі, встановленому відповідно до пункту 7.4. цього договору;

5) письмово інформувати Виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;

6) визначати разом з виконавцем місця розташування контейнерів, створювати умови для вільного доступу до них;

7) забезпечити належне збирання та зберігання відходів, з урахуванням унеможливлення переповнення контейнерів; утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил;

 

  1. 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1. Виконавець має право:

1) вимагати від Споживача утримання контейнерів у належному санітарно-технічному стані;

2) вимагати від Споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи;

3) припинити/зупинити надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;

5) вимагати від Споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених виконавцем;

6) звертатися до суду в разі порушення споживачем умов договору;

7) отримувати інформацію від споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі споживача.

 

5.2. Виконавець зобов’язується:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами договору, у тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

2) готувати та укладати із споживачем договори про надання послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;

3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;

4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;

5) вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

6) сплачувати споживачу у разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг неустойку (штраф, пеню) у розмірі, встановленому відповідно до пункту 7.4. цього договору;

7) своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

8) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

9) інформувати споживача про намір зміни тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами;

10) мати укладені договори із суб’єктами господарювання, що надають послуги з перероблення та захоронення побутових відходів, та перевозити побутові відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об’єкти поводження з побутовими відходами відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту;

11) забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів у разі перебування їх у власності виконавця;

12) ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка перевезення, проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб.

  1. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

6.1. Вартість Послуг встановлюється відповідним Рішенням Виконавчого комітету Гостомельської селищної ради Київської області.

6.2. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

6.3 Платежі вносяться не пізніше ніж протягом останнього дня місяця, що настає за розрахунковим.

6.4.  Послуги оплачуються на розрахунковий рахунок Виконавця на підставі рахунку (квитанції на оплату послуг), наданого ним Споживачу. Рахунок та/або квитанція на оплату послуг надсилається Виконавцем Споживачу засобами поштового зв’язку або може надаватись особисто Споживачу за запитом останнього.

6.5. Плата вноситься за реквізитами Виконавця, зазначеними в рахунку/квитанції на оплату послуг, наданої Виконавцем Споживачу.

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Сторони несуть відповідальність за порушення договору відповідно до статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

7.2. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості Споживач викликає Виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг.

7.3. Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 “Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг”.

7.4. За несвоєчасне внесення плати за послуги Споживач сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,01 відсотка суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення. При цьому загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

7.5. Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу відповідно до пункту 6.3. цього договору.

7.6. У разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг виконавець сплачує споживачу неустойку (штраф, пеню) у розмірі 0,01 відсотка вартості послуг за договором за кожен окремий випадок.

 

  1. УМОВИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

8.1. Внесення змін до цього договору здійснюється шляхом його публікації в новій редакції в офіційному друкованому виданні Гостомельської селищної ради Київської області «Ірпінський Вісник» та на сайті Виконавця – http://www.kramar-eko.com.ua/.

8.2. Якщо протягом 30 днів після публікації Договору в новій редакції Споживач не повідомив про свою відмову від внесення змін до Договору та не надав своїх заперечень або протоколу розбіжностей до нього і при цьому Виконавець не припинив надання послуги Споживачу (споживач вчинив дії, які засвідчують його волю до продовження отримання послуги від цього виконавця (у тому числі здійснив оплату наданих послуг), зміни до Договору вважаються внесеними у редакції, яку опубліковано.

 

9.ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

9.2.  Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

 

  1. СТРОК ДІЇ, УМОВИ ПРОДОВЖЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

10.1. Договір укладається з урахуванням вимог ч.3 ст.205, ст.ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України без підписання письмового примірника Сторонами. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна з Сторін не повідомить письмово другу Сторону про відмову від Договору, Договір вважається продовженим на черговий однорічний період.

10.2. Договір діє до 24.04.2025 року і набирає чинності з дати його офіційного оприлюднення в офіційному друкованому виданні Гостомельської селищної ради Київської області «Ірпінський Вісник». Якщо протягом 30 днів з дня опублікування Договору не буде письмових заперечень від Споживача, Договір вважається укладеним.

10.3. Згідно ч.3 ст. 631 Цивільного кодексу України умови цього Договору застосовуються до відносин, що фактично виникли з 01.06.2020 року.

10.4. Дія договору припиняється у разі:

– закінчення строку, на який його укладено, якщо одна із сторін повідомила про відмову від договору відповідно до пункту 10.1 цього договору;

– смерті фізичної особи – Споживача;

– прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи – Виконавця або визнання його банкрутом.

– втратою Виконавцем статусу виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів в сел. Гостомель Київської області.

10.5. Дія договору припиняється шляхом розірвання за:

– взаємною згодою сторін;

– рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі порушення істотних умов договору другою стороною.

10.6. У разі розірвання договору зобов’язання припиняються з моменту досягнення домовленості про розірвання договору.

 

  1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуг, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

 

  1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАМАР ЕКО»

Юридична адреса: 03134, м. Київ, вулиця Миру, будинок 21.

Адреса для листування: 08292, Київська область, м. Буча, вул. Богдана Хмельницького, буд. 4, приміщення 9

КОД ЄДРПОУ: 36173955, ІПН : 361739526574

ТЕЛ. (067) 867-87-57, (095) 867-87-57,

(093) 867-87-57, (073) 867-87-57

kramar.bucha@ukr.net

 

Директор             Ю.П. Кузьменко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК № 1

 ДО ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

 

 

ГРАФІК ВИВЕЗЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ З ТЕРИТОРІЇ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИКІВ

В СЕЛИЩІ ГОСТОМЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Вивезення твердих побутових відходів з території багатоквартирних будинків здійснюється щотижнево кожний понеділок, середу та п’ятницю

 

 

ГРАФІК ВИВЕЗЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ З ТЕРИТОРІЇ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ

В СЕЛИЩІ ГОСТОМЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

№ з.п.День тижняНазва вулиці
1ПонеділокВатутіна, Степова, Вишнева, Дніпровська, Ярова, Мирна, Я.Мудрого, Південна, Остромирська, Молодіжна, Сонячна, Ювілейна, Озерна, Приозерна, Некрасова, Весняна, Вереснева, Зоряна, Українська
2ВівторокСвято-Покровська, Леонтовича, Пров. Леонтовича, Лугова, Зарічна, Патріотів, Нова
3СередаРекунова, Черняхівська, Гагаріна, 1 Травня, Лісова, Черненська, Пр.Черненський, Миру, Новозаводська, Набережна, Пушкіна, Польова, Кімерська, Лермонтова, Кошового
4ЧетверЦентральна, Чумацький, Ірпінська, Окружна, Садова, Соснова, Пров. Сосновий, Річна, Пров. Річний, Шкільна, Кулішова, Чкалова, Кан.містечко
5П’ятницяСвято-Покровська (від Леонтовича до Свято-Покровської 345)

 

 

 

Директор ТОВ «КРАМАР ЕКО»                  Ю.П. Кузьменко

 

 

 

Понеділок, 23 Березня 2020
19:02

Втрачено документ

"Втрачену картку водія N UAD0000004U7D000, видану ДП "ДержавтотрансНДІпроект " 14.06.2019 р. (на ім'я Постолатій Володимир) вважати недійсною".

Середа, 03 Лютого 2021
11:30

Увага!

ОРЕНДА комерційних приміщень (без посередників) в регіоні : торгівельні центри, багатоквартирні житлові комплекси, ринки тощо. Звертатись ...

П’ятниця, 16 Серпня 2019
13:21

Автомобілі з США під КЛЮЧ!

Компанія "Florida Auto" здійснює повний перелік послуг з купівлі, доставки, розмитнення, сертифікації, ремонті та отриманні номерів на ...

Четвер, 11 Лютого 2021
15:38

Розіграш на 500 грн від «Ірпінського Віснику»

Газета «Ірпінський Вісник» влаштовує розіграш сертифікату на 500 грн(покупка книг) у Видавництві Старого Лева. Не могли ж ми залишити без ...